Video bài tốt nghiệp và Luvinus Fashion Show

Hãy đăng ký kênh Youtube của Luvinus để xem các video mới nhé các bạn!

Bài tốt nghiệp- Kim Ngân &Tùng Lâm & Diễm Quỳnh – Khóa học Nghề Ngắn hạn 10/6/2019

Bài tốt nghiệp- Bùi Kim Ngân – Khóa học Nghề Ngắn hạn 10/06/2019

Lễ tốt nghiệp 02/05/2019

Lê Tốt Nghiệp Khóa VIII – Học cắt may thời trang ứng dụng Luvinus (26/08/2019)