LỊCH KHAI GIẢNG TẠI LUVINUS

Khóa cơ bản ứng dụng

  • Lớp CBUD01: 08h00 – 12h00 ngày 18/04/2021. Lịch học sáng Chủ nhật hàng tuần.
  • Lớp CBUD02: 13h30 – 17h30 ngày 18/04/2021. Lịch học chiều Chủ nhật hàng tuần.

Khóa ra nghề ngắn hạn

  • Lớp NH01: 08h00 – 10h00 ngày 17/04/2021. Lịch học thứ 3 5 7 hàng tuần.
  • Lớp NH02: 15h30 – 17h30 ngày 17/04/2021. Lịch học thứ 3 5 7 hàng tuần.
  • Lớp NH03: 18h25 – 20h25 ngày 17/04/2021. Lịch học thứ 3 5 7 hàng tuần.

Khóa ra nghề dài hạn

  • Lớp DH01: 08h00 – 17h30 ngày 16/04/2021. Lịch học thứ 2 4 6 hàng tuần.
  • Lớp DH02: 08h00 – 17h30 ngày 28/05/2021. Lịch học thứ 2 4 6 hàng tuần.

Khóa Vest – Mangto

  • Lớp VM01: 10h00 – 12h00 ngày 16/04/2021. Lịch học thứ 2 4 6 hàng tuần.

Khóa học theo chuyên đề

  • Lớp CD01: 13h30 – 17h30 chủ nhật ngày 25/04/2021

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN NGAY

Hotline: 0961.585.180