LỊCH KHAI GIẢNG TẠI LUVINUS

Khóa cơ bản ứng dụng

 • Lớp CBUD01: 09h00 – 12h00 ngày 06/11/2022. Lịch học sáng Chủ nhật hàng tuần.
 • Lớp CBUD02: 13h30 – 16h30 ngày 05/11/2022. Lịch học chiều Thứ 7 hàng tuần.

Khóa ra nghề ngắn hạn

 • Lớp NH01: 10h00 – 12h00 ngày 19/10/2022. Lịch học thứ 2 4 6 hàng tuần.
 • Lớp NH02: 18h30 – 20h30 ngày 19/10/2022. Lịch học thứ 2 4 6 hàng tuần.
 • Lớp NH03: 15h30 – 17h30 ngày 18/10/2022. Lịch học thứ 3 5 7 hàng tuần.
 • Lớp NH04: 18h30 – 20h30 ngày 02/11/2022. Lịch học thứ 2 4 6 hàng tuần.

Khóa ra nghề dài hạn

 • Lớp DH01: 08h00 – 12h00 ngày 18/11/2022. Lịch học thứ 23456 hàng tuần.
 • Lớp DH02: 08h00 – 12h00 ngày 05/02/2023. Lịch học thứ 23456 hàng tuần.

Khóa Vest – Mangto

 • Lớp VM01: 18h30 – 20h30 ngày 22/10/2022. Lịch học thứ 3 5 7 hàng tuần.
 • Lớp VM02: 18h30 – 20h30 ngày 17/11/2022. Lịch học thứ 3 5 7 hàng tuần.

Khóa học theo chuyên đề

 • Lớp CD01: 13h30 – 17h30 chủ nhật ngày 06/11/2022.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN NGAY

Hotline: 0961.585.180