LỊCH KHAI GIẢNG TẠI LUVINUS

Khóa cơ bản ứng dụng

 • Lớp CBK41H13: 13h30 – 17h30 ngày 12/08/2023. Lịch học chiều Thứ 7 hàng tuần.
 • Lớp CBK42H18: 18h30 – 20h30 ngày 05/09/2023. Lịch học thứ 3 6 hàng tuần.

Khóa ra nghề ngắn hạn

 • Lớp K41H10: 10h00 – 12h00 ngày 10/08/2023. Lịch học thứ 3 5 7 hàng tuần.
 • Lớp K42H18: 18h30 – 20h30 ngày 10/08/2023. Lịch học thứ 3 5 7 hàng tuần.
 • Lớp K42H10: 10h00 – 12h00 ngày 20/09/2023. Lịch học thứ 2 4 6 hàng tuần.
 • Lớp K43H18: 18h30 – 20h30 ngày 20/09/2023. Lịch học thứ 2 4 6 hàng tuần.

Khóa ra nghề dài hạn

 • Lớp N23K20: 08h00 – 12h00 ngày 01/08/2023. Lịch học thứ 23456 hàng tuần.
 • Lớp N23K21: 08h00 – 12h00 ngày 27/10/2023. Lịch học thứ 23456 hàng tuần.

Khóa Vest – Mangto

 • Lớp VM41H08: 08h00 – 12h00 ngày 25/08/2023. Lịch học thứ 23456 hàng tuần.
 • Lớp VM42H18: 18h30 – 20h30 ngày 18/09/2023. Lịch học thứ 2 4 6 hàng tuần.

Khóa học theo chuyên đề

 • Lớp CD41H13: 13h30 – 17h30 chủ nhật ngày 17/09/2023.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN NGAY

Hotline: 0961.585.180