LỊCH KHAI GIẢNG TẠI LUVINUS

Khóa cơ bản ứng dụng

 • Lớp CBK48: 13h30 – 17h30 ngày 11/05/2024. Lịch học chiều Thứ 7 hàng tuần.
 • Lớp CBK49: 13h30 – 17h30 ngày 15/06/2024. Lịch học chiều Thứ 7 hàng tuần.

Khóa ra nghề ngắn hạn

 • Lớp K48H10: 10h00 – 12h00 ngày 17/05/2024. Lịch học thứ 2 4 6 hàng tuần.
 • Lớp K48H18: 18h30 – 20h30 ngày 17/05/2024. Lịch học thứ 2 4 6 hàng tuần.
 • Lớp K49H10: 10h00 – 12h00 ngày 20/06/2024. Lịch học thứ 3 5 7 hàng tuần.
 • Lớp K49H18: 18h30 – 20h30 ngày 20/06/2024. Lịch học thứ 3 5 7 hàng tuần.

Khóa ra nghề dài hạn

 • Lớp N24K22: 08h00 – 12h00 ngày 24/06/2024. Lịch học thứ 23456 hàng tuần.
 • Lớp N24K22: 08h00 – 12h00 ngày 05/08/2024. Lịch học thứ 23456 hàng tuần.

Khóa Vest – Mangto

 • Lớp VM48H08: 08h00 – 12h00 ngày 05/07/2024. Lịch học thứ 23456 hàng tuần.
 • Lớp VM49H18: 18h30 – 20h30 ngày 26/08/2024. Lịch học thứ 2 4 6 hàng tuần.

Khóa học theo chuyên đề

 • Lớp CD46H13: 13h30 – 17h30 chủ nhật ngày 14/07/2024.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN NGAY

Hotline: 0961.585.180