LỊCH KHAI GIẢNG TẠI LUVINUS

Khóa cơ bản ứng dụng

 • Lớp CBK37H09: 09h00 – 12h00 ngày 19/02/2023. Lịch học sáng Chủ nhật hàng tuần.
 • Lớp CBK37H13: 13h30 – 16h30 ngày 18/02/2023. Lịch học chiều Thứ 7 hàng tuần.

Khóa ra nghề ngắn hạn

 • Lớp K37H10: 10h00 – 12h00 ngày 01/02/2023. Lịch học thứ 2 4 6 hàng tuần.
 • Lớp K37H15: 15h30 – 17h30 ngày 01/02/2023. Lịch học thứ 2 4 6 hàng tuần.
 • Lớp K37H18: 18h30 – 20h30 ngày 01/02/2023. Lịch học thứ 2 4 6 hàng tuần.
 • Lớp K38H10: 10h00 – 12h00 ngày 02/03/2023. Lịch học thứ 3 5 hàng tuần.
 • Lớp K38H15: 15h30 – 17h30 ngày 02/03/2023. Lịch học thứ 3 5 7 hàng tuần.
 • Lớp K38H18: 18h30 – 20h30 ngày 02/03/2023. Lịch học thứ 3 5 7 hàng tuần.

Khóa ra nghề dài hạn

 • Lớp N23K18: 08h00 – 12h00 ngày 06/04/2023. Lịch học thứ 23456 hàng tuần.
 • Lớp N23K19: 08h00 – 12h00 ngày 08/06/2023. Lịch học thứ 23456 hàng tuần.

Khóa Vest – Mangto

 • Lớp VM37H18: 18h30 – 20h30 ngày 02/03/2023. Lịch học thứ 3 5 7 hàng tuần.
 • Lớp VM38H13: 13h30 – 15h30 ngày 03/04/2022. Lịch học thứ 2 4 6 hàng tuần.

Khóa học theo chuyên đề

 • Lớp CD37H13: 13h30 – 17h30 chủ nhật ngày 26/02/2023.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN NGAY

Hotline: 0961.585.180