LỊCH KHAI GIẢNG TẠI LUVINUS

Khóa cơ bản ứng dụng

 • Lớp CBK46: 13h30 – 17h30 ngày 02/03/2024. Lịch học chiều Thứ 7 hàng tuần.
 • Lớp CBK47: 13h30 – 17h30 ngày 06/04/2024. Lịch học chiều Thứ 7 hàng tuần.

Khóa ra nghề ngắn hạn

 • Lớp K46H10: 10h00 – 12h00 ngày 28/02/2024. Lịch học thứ 2 4 6 hàng tuần.
 • Lớp K46H18: 18h30 – 20h30 ngày 28/02/2024. Lịch học thứ 2 4 6 hàng tuần.
 • Lớp K47H10: 10h00 – 12h00 ngày 02/04/2024. Lịch học thứ 3 5 7 hàng tuần.
 • Lớp K47H18: 18h30 – 20h30 ngày 02/04/2024. Lịch học thứ 3 5 7 hàng tuần.

Khóa ra nghề dài hạn

 • Lớp N24K21: 08h00 – 12h00 ngày 05/04/2024. Lịch học thứ 23456 hàng tuần.
 • Lớp N24K22: 08h00 – 12h00 ngày 10/06/2024. Lịch học thứ 23456 hàng tuần.

Khóa Vest – Mangto

 • Lớp VM46H08: 08h00 – 12h00 ngày 08/03/2024. Lịch học thứ 23456 hàng tuần.
 • Lớp VM47H18: 18h30 – 20h30 ngày 26/04/2024. Lịch học thứ 2 4 6 hàng tuần.

Khóa học theo chuyên đề

 • Lớp CD46H13: 13h30 – 17h30 chủ nhật ngày 24/03/2024.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN NGAY

Hotline: 0961.585.180